Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Çalışma Başvuruları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının geliştirdiği projelerde rol almak isteyen kısmi zamanlı çalışacak ekip arkadaşları arıyoruz.

  • Sistem (Windows & Linux)
  • Yazılım
  • Network & Güvenlik
  • Uygulama Geliştirme
  • Web & Mobil Tasarım

Konularında kendisini geliştirmek isteyen, bilişim teknolojilerine ilgi duyan tüm YTÜ öğrencilerini bekliyoruz.

Not : Tüm ekip arkadaşlarımız Üniversitemiz bünyesinde açılacak olan Cisco Networking Academy eğitimlerine ücretsiz katılabileceklerdir.

Son Başvuru Tarihi: 18 Ekim Pazartesi 2021

Başvuru Yeri: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Kısmi zamanlı öğrenciler haftada en fazla 15 saat sürüyle çalıştırılabilecek olup, çalışma karşılığında 10 TL/saat brüt ücret ödenecektir. Başvuru sonuçları değerlendirme sonrası Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca ilan edilecektir.

Öğrencilerimize  duyurulur.

Genel Koşullar:

Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde katkı payını yatırmış kayıtlı öğrenci olmak.

Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak.

Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe, sahip olmak.

Daha önce kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle daha önce sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak. Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

KZÖ Çalıştıracak Birimler ve Koşulları için tıklayınız…

Başvuru Formu Doldurmak için Tıklayınız…

Doldurduğunuz Başvuru Formunu Yazdırmak için Tıklayınız…